12 juni 2023

Vikten av ADR 1.3-utbildning för de som hanterar farligt gods i begränsad mängd

För de som är involverade i transport av farligt gods, är det absolut nödvändigt att ha rätt utbildning. En av dessa nödvändiga utbildningar är ADR 1.3-utbildning, vilken är en omfattande kurs utformad för att ge alla nödvändiga kunskaper och färdigheter för att säkert hantera och transportera farligt gods. Syftet med utbildningen är att personalen ska …

Vikten av ADR 1.3-utbildning för de som hanterar farligt gods i begränsad mängd Läs mer »

Varukorg