Buss vid ett vägarbete

Skydda Liv – Att förhindra Olyckor vid Vägarbeten

Säkerhet vid vägarbeten är en kritisk fråga. En rapport från Trafikverket, som analyserar data mellan åren 2003-2007, visar att olyckor vid vägarbeten är alltför vanliga. Detta behöver ändras och säkerheten vid vägarbeten behöver prioriteras för att skydda såväl arbetare som trafikanter. Från januari 2003 t.o.m. december 2007 skedde 635 olyckor som var relaterade till vägarbetsplatser. …

Skydda Liv – Att förhindra Olyckor vid Vägarbeten Läs mer »