Truck Mounted Attenuator (TMA) – Säkerhet vid arbete på väg

I en nyligen publicerad rapport av Trafikverket undersöks användningen och säkerheten hos Truck Mounted Attenuator (TMA), ett energiupptagande skydd monterat på fordon vid vägarbeten. TMA skyddar både vägarbetare och trafikanter genom att absorbera energi vid påkörningar, minska krockvåldet och göra vägarbetsplatser mer synliga.

Olyckor och Incidenter

Från 2003 till 2022 inträffade 108 TMA-relaterade olyckor, varav majoriteten var lindriga eller måttliga. År 2022 rapporterades 70 händelser där TMA-skydd blev påkörda. I dessa olyckor var yrkestrafik involverad i 46% av fallen. Trots att många olyckor inte resulterade i fysiska skador, är de psykiskt påfrestande för vägarbetarna.

Regelverk och Arbetsplatskontroller

Trafikverkets regelverk kräver att TMA används vid skyddsklassade vägar och vid intermittenta arbeten. Årligen genomförs cirka 900 arbetsplatskontroller, där 19% visade på brister, inklusive fall där TMA saknades helt.

Åtgärdsförslag

Rapporten presenterar 15 åtgärdsförslag för att förbättra säkerheten, inklusive:

  • Utvecklad händelserapportering: Förbättra insamlingen och analysen av olycksdata.
  • Tekniska lösningar: Implementera automatiska bromssystem och geofencing.
  • Utbildning: Öka utbildningsinsatser för TMA-förare och vägarbetare.
  • Samarbete: Främja samarbete mellan branscher och myndigheter.

Viktigheten av Arbete på Väg Kompetens

TMA är avgörande för säkerheten vid vägarbeten, men det finns behov av förbättringar i både användning och efterlevnad av regelverk. Genom att implementera föreslagna åtgärder kan vi minska olyckorna och skapa en tryggare arbetsmiljö för alla.

Det är av största vikt att ha rätt kompetens för arbete på väg. Hos oss på Apvutbildarna erbjuder vi kurser som säkerställer att du har den kunskap som krävs för att arbeta säkert och effektivt vid vägarbeten. Anmäl dig till våra kurser och bidra till en säkrare arbetsmiljö.

För mer information, läs hela rapporten från Trafikverket här.

Varukorg