Nya Ändringar i ”Arbete på väg” Kompetenskrav Från 1 september 2024

Från och med den 1 september 2024 träder nya ändringar i kraft gällande kompetenskraven för arbete på väg, enligt Trafikverkets dokument TDOK 2018:0371, version 2.0. Dessa förändringar är utformade för att ytterligare höja säkerhetsnivån och kompetensen hos personal som arbetar inom vägentreprenad och projekteringstjänster.

Sammanfattning av De Viktigaste Ändringarna:

 1. Utökade Kompetenskrav:
  • Steg 1.1 – Allmän Grundkompetens: Alla vägarbetare måste ha grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Detta inkluderar förståelse för personliga skyddsutrustningar och riskbedömning.
  • Steg 1.2 – Fordonsförare: Förare av väghållningsfordon måste ha kompetens för att använda dessa säkert, inklusive kunskap om fordonsutmärkning och trafiklagstiftning.
  • Steg 1.3 – Vakt och Lots: Vägarbetare som fungerar som vakt eller lots behöver nu kunna kommunicera på svenska, ha körkort för det fordon de använder och ha specifik kompetens för trafikdirigering och säkerhetsåtgärder.

Nya Roller och Krav

Steg 2.1 – Särskilda Fordonsförare: Förare av fordon utrustade med TMA (Truck Mounted Attenuators) och de som utför intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar måste nu uppfylla fördjupade kompetenskrav.

  • Steg 2.2 – Utmärkningsansvarig: Denna roll kräver nu att minst en certifierad person ansvarar för utmärkning av vägarbetsplatser och trafikanordningar. Personen måste kunna genomföra och följa upp riskanalyser och arbetsberedningar.
  • Steg 2.3 – Skyddsanordningsansvarig: Ansvarar för att säkerställa korrekt installation och funktion av skyddsanordningar på arbetsplatsen. Kompetens inom både längs- och tvärgående skyddsanordningar krävs.
 • Förbättrad Dokumentation och Certifiering:
  • Alla certifieringsprov måste vara godkända och resultaten lagras i ID06-kompetensdatabasen, giltiga i fyra år.
  • Certifieringsproven utförs på Trafikverkets Förarprovskontor, och mer information om bokning och prov finns på Trafikverkets webbplats.

Betydelse för Entreprenörer och Personal

Dessa förändringar innebär att entreprenörer och deras personal måste uppdatera sina kompetenser för att uppfylla de nya kraven innan arbete påbörjas. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa att alla som arbetar på eller nära vägar har rätt utbildning och kunskap för att utföra sitt arbete säkert.

Genom att anpassa sig till de nya kraven kan företag inte bara förbättra säkerheten för sina anställda utan också bidra till en säkrare trafikmiljö för allmänheten. Det är viktigt att alla berörda parter börjar planera och genomföra nödvändiga utbildningar och certifieringar i god tid innan september 2024.

För mer detaljerad information och för att säkerställa att ni uppfyller alla krav, besök Trafikverkets webbplats eller konsultera det fullständiga dokumentet TDOK 2018:0371, version 2.0.

För mer information om säkerhetsföreskrifter och riktlinjer, besök Trafikverket

Varukorg