Viktigt att Tänka på vid Arbete på Väg: En Guide

bas-p & bas-u online
Som vägarbetare har du ett farligt, men även fritt och bra arbete. På vägen ska du vara ett föredöme. Du bör vara både skickligare och kunnigare än de flesta trafikanter och du hjälper till att göra vägen säker och framkomlig
för dem.

Vad är Arbete På Väg?

Att arbeta på väg innebär stora risker och kräver noggranna säkerhetsåtgärder för att skydda både arbetare och trafikanter. Här är några viktiga aspekter att tänka på vid arbete på väg, baserat på trafikverkets folder om att arbeta med väghållningsfordon.

V1. Förstå och Använd V3-Principen

V3-principen är central för säkerheten vid vägarbete och innefattar tre grundläggande delar:

  • Varna: Informera trafikanter om kommande vägarbeten i god tid. Använd tydliga skyltar och varningsfordon.
  • Vägled: Vägled trafikanter genom arbetsområdet med hjälp av korrekt placerade vägmärken och vägledningsfordon.
  • Värna: Skydda både vägarbetare och trafikanter genom att använda skyddsanordningar som TMA-fordon (Truck Mounted Attenuators) och säkerhetsbarriärer.

2. Korrekt Utmärkning av Vägarbetsplatser

Säkerställ att väghållningsfordon och arbetsområden är korrekt utmärkta. Detta inkluderar:

  • Varningslyktor: Fordon som används i vägarbeten ska vara utrustade med varningslyktor synliga från alla håll.
  • Vägmärken: Använd relevanta vägmärken som ”Varning för vägarbete” och ”Körfält upphör” för att informera trafikanterna om förändringar i väglayouten​​.

Säkerhetsutrustning och Personligt Skydd

Använd alltid personlig skyddsutrustning som reflekterande kläder och hjälmar. Säkerställ att alla på arbetsplatsen är medvetna om de säkerhetsregler som gäller och att de följer dem noggrant.

Slutsats

Att arbeta säkert på väg kräver en kombination av rätt utbildning, korrekt utmärkning, användning av skyddsanordningar och noggrann planering. Genom att följa de senaste riktlinjerna och säkerhetskraven kan vi minska riskerna och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.

För mer detaljerad information och för att säkerställa att ni uppfyller alla nya krav, besök Trafikverkets webbplats eller konsultera det fullständiga dokumentet TDOK 2018:0371, version 2.0.

För mer information om säkerhetsföreskrifter och riktlinjer, besök trafikverket

Varukorg