APV Utbildarna i Sverige AB

Sveriges största utbildningsföretag med spetskompetens inom entreprenad, bygg och transport.

Om oss

APV utbildarna bedriver utbildning för entreprenadbranschen. Våra kurser är framtagna av diplomerade APV lärare hos bland annat MUEK och även ackrediterade som lärare hos Sveriges Branschförening för säkrare vägar (SBSV). Med oss får ni rätt kompetens på ett enkelt och pedagogiskt tillvägagångssätt.

Vision

Att lära samt uppmana alla yrkesroller och befattningar som arbetar i trafiken att visa förståelse och bruka försiktighet i sitt dagliga arbete.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar både med online och fysiska kurser som är uppbyggda pedagogiskt för att lärandet skall kännas enkelt att ta till sig. Vi är medlemmar i SBSV och arbetar hårt för att löpande uppdatera innehållet på kurserna efter de senaste kraven. Välkomna!

Vår historia

APV utbildarna grundades för att öka säkerheten för trafikanter samt för de som arbetar i trafiken. Vårt mål är att utbilda och höja kompetensen för alla som arbetar inom entreprenadbranschen. I APV utbildarnas organisation finns personer med flera års erfarenhet inom entreprenad & anläggningsbranschen, utbildningssektorn och personer specialiserade på digital utbildning som görs enkel, rolig och pedagogisk. 

Varför läsa APV Utbildarnas kurser?

Med vår online utbildning får du rätt verktyg för att lära dig snabbt och enkelt. Våra kurser är designade för just att du skall förstå innehållet på ett enkelt sätt och sedan kunna tillgodogöra dig kunskapen i ett kunskaps quiz. Efter avslutat quiz erhåller du certifikat att du klarat utbildningen. 

Du kan kontakta oss vilken tid på dygnet som helst med frågor gällade utbildning. Vi finns här för dig!

Vår statistik på godkända studenter är 100%. Vi hjälper dig hela vägen om du har frågor och ser till att ge dig rätt verktyg för att klara kurserna.

Hos oss arbetar erfarna personer med flera års erfarenhet av att utbilda.  Detta gör att våra kurser blir enkla, innehållsrika din kunskap ökar snabbare än med andra kurser.

Kontakta oss

Kontakta oss genom att maila till kontakt@apvutbildarna.se.

Varukorg