APV

säker schakt

Vanliga Frågor om Säker Schaktning: En FAQ för Schaktansvariga

Vad är säker schaktning? Säker schaktning innebär att utföra schaktarbete på ett sätt som minimerar riskerna för olyckor och skador. Vilket inkluderar noggranna geotekniska undersökningar, korrekt användning av utrustning och kontinuerlig övervakning av arbetsplatsen. Varför är säker schaktning viktigt? Säker schaktning är avgörande för att skydda arbetare och förhindra olyckor som kan leda till allvarliga …

Vanliga Frågor om Säker Schaktning: En FAQ för Schaktansvariga Läs mer »

Bild-säker-schaktning

Säker Schaktning: En Guide till Säkra Byggarbetsplatser

Säker Schaktning Att schakta i jord kräver noggrann planering, expertis och ständig uppmärksamhet. En säker schaktning är inte bara en fråga om att följa regler, utan också om att förstå jordens beteende och anpassa arbetssättet efter de specifika förhållandena på platsen. Denna artikel ger en översikt över de bästa metoderna för säker schaktning. Varför är …

Säker Schaktning: En Guide till Säkra Byggarbetsplatser Läs mer »

Nya Ändringar i ”Arbete på väg” Kompetenskrav Från 1 september 2024

Från och med den 1 september 2024 träder nya ändringar i kraft gällande kompetenskraven för arbete på väg, enligt Trafikverkets dokument TDOK 2018:0371, version 2.0. Dessa förändringar är utformade för att ytterligare höja säkerhetsnivån och kompetensen hos personal som arbetar inom vägentreprenad och projekteringstjänster. Sammanfattning av De Viktigaste Ändringarna: Utökade Kompetenskrav: Steg 1.1 – Allmän …

Nya Ändringar i ”Arbete på väg” Kompetenskrav Från 1 september 2024 Läs mer »

Truck Mounted Attenuator (TMA) – Säkerhet vid arbete på väg

I en nyligen publicerad rapport av Trafikverket undersöks användningen och säkerheten hos Truck Mounted Attenuator (TMA), ett energiupptagande skydd monterat på fordon vid vägarbeten. TMA skyddar både vägarbetare och trafikanter genom att absorbera energi vid påkörningar, minska krockvåldet och göra vägarbetsplatser mer synliga. Olyckor och Incidenter Från 2003 till 2022 inträffade 108 TMA-relaterade olyckor, varav …

Truck Mounted Attenuator (TMA) – Säkerhet vid arbete på väg Läs mer »

Buss vid ett vägarbete

Skydda Liv – Att förhindra Olyckor vid Vägarbeten

Säkerhet vid vägarbeten är en kritisk fråga. En rapport från Trafikverket, som analyserar data mellan åren 2003-2007, visar att olyckor vid vägarbeten är alltför vanliga. Detta behöver ändras och säkerheten vid vägarbeten behöver prioriteras för att skydda såväl arbetare som trafikanter. Från januari 2003 t.o.m. december 2007 skedde 635 olyckor som var relaterade till vägarbetsplatser. …

Skydda Liv – Att förhindra Olyckor vid Vägarbeten Läs mer »

Varukorg