Webbutbildningar

APV Utbildarna har skapat pedagogiska och smidiga webbkurser som innehåller trafikverkets nya samt äldre krav. Vi försöker göra det så enkelt det går för dig att hitta den utbildning du behöver. Tveka inte att kontakta oss via telefon, chatt eller vårt kontaktformulär om du har frågor. Tel nr: 0731402209

 

(Under kurserna nedan finns beskrivning för vilken kurs du behöver gå baserat på ditt arbete).

Vilken Arbete på väg kurs skall jag gå?

Vilken arbetsuppgift eller roll har du?

Den kurs du väljer baseras på vilken roll har samt vilka dina arbetsuppgifter är.
 
 1. Om du exempelvis utför arbete vid passerande fordonstrafik väljer du Grundutbildning vägarbetare (1.1 & 1.3).
 2. Ska du exempelvis framföra något form av fordon gäller kursen för fordonsförare (1.1 & 1.2).
 3. Om du arbetar med någon form av väghållningsfordon och utför andra typer av arbeten i vägområdet/vägslänt skall du välja  någon av våra kompletta utbildningar (1.1-1.3).
 4. Skall du verka som utmärkningsansvarig skall du gå 1.1-1.3 samt steg 2.2
 
Läs mer om det olika kompetensstegen nedan.

Kompetensstegen för Arbete på väg

(Denna ingår i alla utbildningspaket då den är ett grundkrav för alla som skall vistas på väg)

Kursen är obligatorisk från 2019 för alla som skall vistas på väg. Detta är med andra ord all personal oavsett roll/funktion. Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens APV 1.1. 

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 •  Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 •  Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

OBS! OM DU UTFÖR VÄGARBETE PÅ ELLER BREDVID VÄG DÄR DET PASSERAR TRAFIK SKALL DU GÅ KURSEN
”GRUNDUTBILDNING VÄGARBETARE” (1.1 & 1.3)

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens innehava kompetens för APV 1.2

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Plogar, saltar och sandar
 • Transporterar jordmassor, grus och beläggningsmassa
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten
 • Utför intermittenta arebten på låg och normalklassade vägar
 • Trafikdirigering, motorredskap och traktorer som används vid exempelvis schakter eller beläggningsarbeten.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens inneha APV 1.3. Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

 • Beläggningspersonal
 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Utför arbeten i baskontrakt.
 • Medarbetare till person med steg 2 krav lots, exempelvis.
 • Utför projekterings ekker servicearbeten. Vakt som även utför lotsning.
 

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
 • Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.

Certifikatet gäller i 4 år.

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Kontakta APV utbildarna

Du når oss enkelt via mail

Har du frågor? tveka inte att kontakta oss
Tel: 0731 402209
Gamlestadsvägen 4
41502
Göteborg
MåN-SÖN 07:00 - 22:00