Webbutbildningar

APV Utbildarna har skapat pedagogiska och smidiga webbkurser som innehåller trafikverkets nya samt äldre krav. Vi försöker göra det så enkelt det går för dig att hitta den utbildning du behöver. Tveka inte att kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär om du har frågor.

 

tel nr: 0731402209

 
Skriv gärna till oss via chatten eller e-post på [email protected]

Vilken kurs skall jag gå?

Vilken arbetsuppgift eller roll har du?

Den kurs du väljer baseras på vilken roll du skall utföra samt vilka som är dina arbetsuppgifter. Om du utför något arbete vid passerande trafik väljer du Grundutbildning vägarbetare. Ska du exempelvis framföra någon form av fordon väljer du kursen fordonsförare. Om du arbetar med någon form av väghållningsfordon och utför andra typer av arbeten i vägområdet/vägslänt skall du välja   någon av våra kompletta utbildningar (1.1-1.3)

Arbete på väg 1.1 Allmän grundkompetens

(Denna ingår i alla utbildningspaket då den är ett grundkrav för alla som skall vistas på väg)

Kursen är obligatorisk från 2019 för alla som skall vistas på väg. Detta är med andra ord all personal oavsett roll/funktion. Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens APV 1.1. 

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 •  Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 •  Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

OBS! OM DU UTFÖR VÄGARBETE PÅ ELLER BREDVID VÄG DÄR DET PASSERAR TRAFIK SKALL DU GÅ KURSEN
”GRUNDUTBILDNING VÄGARBETARE” (1.1 & 1.3)

Arbete på väg 1.2 Förare av väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens innehava kompetens för APV 1.2

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Plogar, saltar och sandar
 • Transporterar jordmassor, grus och beläggningsmassa
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten
 • Utför intermittenta arebten på låg och normalklassade vägar
 • Trafikdirigering, motorredskap och traktorer som används vid exempelvis schakter eller beläggningsarbeten.

Arbete på väg 1.3

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens inneha APV 1.3. Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

 • Beläggningspersonal
 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Utför arbeten i baskontrakt.
 • Medarbetare till person med steg 2 krav lots, exempelvis.
 • Utför projekterings ekker servicearbeten. Vakt som även utför lotsning.
 

 

APV 2.2 Trafik & skyddsanordningar samt trafikdirigering

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Hur fungerar det?

Har du frågor om utbildningen eller vilken kurs du skall gå?

Tel: 0731 402209
Göteborgsvägen 16
43130
Alingsås
MåN-SÖN 07:00 - 22:00

Kontakta APV utbildarna

Du når oss enkelt via mail