Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår hemsidas adress är: https://apvutbildarna.se. Du kan nå oss via mail på kontakt@apvutbildarna.se. Vår adress är Gamlestadsvägen 4 b2 4105 02

Organisationsnummer: 559243-3006

 

 

Vad samlar vi för data?

 

Den 25 maj 2018 trädde ett nytt EU direktiv i kraft gällande behandling av personuppgifter. Syftet med detta är att skydda den enskilda personens identitet och personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, i med anledningen för till exempel inloggning till vår kursportal, utfärda certifikat, fakturering. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullfölja försäljning av kurser. APV utbildarna har ingen tidsgräns för lagringen av dina personuppgifter. Som registrerad elev har du rätt att begära att dina uppgifter raderas.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver närmare vilken slags information vi samlar in och hur den används. 

 

Integritetspolicy

Om Krav Kompetens och APV utbildarna AB

Krav Kompetens är en plattform som drivs av APV utbildarna
AB. Följande policy gäller för APV utbildarna ABs behandling av
personuppgifter. APV utbildarna AB, (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”APV-utbildarna”) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För kontakt
och frågor vänligen mejla till kontakt@kravkompetens.com

Denna policy beskriver närmare vilken slags information vi
samlar in och hur den används. 

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför?

Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, med
anledningen av till exempel inloggning till vår kursportal, att utfärda
certifikat och för fakturering.

Vid köp av
utbildning

Följande personuppgifter lagras vid en order: Namn, adress,
e-post, telefonnummer, födelsedag samt IP-adress. Behandlingen är
nödvändig för att kunna fullfölja försäljning och tillhandahållande av kurser.
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande att utföra
utbildningen och utfärda certifikat samt för kontakt med andra personer
kopplade till utbildningsuppdraget.

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra
avtalsförpliktelser för att kunna hantera och administrera fakturering,
påminnelser och betalningar samt för att kunna hantera och administrera vår
redovisning och hantera och administrera kundfordringar. 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt
berättigade intresse för att kunna kommunicera med dig via mail  och telefon och för att tillhandahålla
effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning kring utbildningsuppdraget.

Annan
användning av webbplatsen

Viss funktionalitet på webbplatsen låter användarna ange
personuppgifter (nyhetsbrev, kontaktformulär, osv), i dessa fall lagras
uppgifterna du angett.

Information
som samlas in automatiskt

Vid användning av webbplatsen apvutbildarna.se samlar vi
automatiskt in allmän information om ditt besök. Vi behandlar den information
som skapas av de cookies som sätts när du besöker vår webbplats (inklusive din
IP-adress), såsom längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på
webbplatsen och hur du hittade till den. 

Denna information är inte av personlig natur utan innehåller
exempelvis vilken sorts webbläsare eller operativsystem du använder som kan
användas i marknadsföringssyfte och även för att förbättra din upplevelse på
webbplatsen, läs mer om detta under rubriken cookies. 

Dina personuppgifter behandlas för ändamålen att våra
besökare ska kunna använda webbplatsen på av oss avsett sätt och för statistik.
Personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina och
våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen av att behandla dina
personuppgifter är för att ge dig en bra användarupplevelse av Kravkompetens.se
och vårt kommersiella intresse av att få information om besökarna på webbplatsen
samt för att marknadsföra oss. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på
din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

APV-utbildarna använder sig i vissa fall av personuppgiftsbiträden.
Dessa kan vara företag som tillhandahåller digitala lösningar,
markandsföringsanalyser eller andra administrativa tjänster.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer
som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som
Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag
eller myndighetsbeslut. När vi tillhandahåller kurser med partnerföretag
behandlar vi personuppgifter gemensamt med dem.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är
självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens
integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar personuppgifter under den tid det är nödvändig för
respektive ändamål.

Deltar du i en kurs bevarar dina uppgifter tills du väljer
att avsluta prenumerationen. Du kan alltid begära att dina uppgifter raderas
genom att kontakta oss.

Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av
lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vi behandlar även vissa
uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller
konsumentköpslagstiftning.

För cookies varierar behandlingen beroende på vilken cookie
som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till
dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat. Sessionscookies saknar
utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på
webbsidan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda dina personuppgifter utför vi regelbundna
säkerhetsöversikter, fokus ligger på säkerhet i vår webbplattform och
tillgången till era personuppgifter är begränsad till relevant personal. 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som
huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter
behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om
att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga
skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. 

Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har
avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter
är du välkommen att kontakta oss (kontakt@kravkompetens.com). 

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot
behandling

Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke
som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen.  Du kan invända mot att dina uppgifter
behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina
uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas
baserat på en intresseavvägning. 

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter
som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att
begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.  

Rätt till rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter
rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss
korrekta uppgifter.  

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och
begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina
personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande
till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling
som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring).  Du kan även begära att viss behandling av
dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.  

Rätt till dataportabilitet 

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar
behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör
dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig
eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan
personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.  

Rätt att inge klagomål 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsmyndigheten
(www.imy.se).

Ändringar av integritetspolicy

APV Utbildarna förbehåller sig rätten att göra ändringar i
denna integritetspolicy.

 

Cookiepolicy

Cookies som lagras på besökarens dator och som bland annat
kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren
gör på webbplatsen. 

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera
cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den
tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Denna
information gör det möjligt för oss att och optimera webbplatsen.

Slutligen använder vi cookies för att se vilka annonser som
är relevanta för dig och för att kunna utvärdera vår marknadsföring samt
webbstatistik via Google Analytics.

Vår webbplats använder nödvändiga cookies för att
webbplatsen ska fungera när du navigerar på webbplatsen.  Vi vill spara
ditt besök för statistik. Statistiken hjälper oss att förstå hur besökare
interagerar med webbplatsen så att vi kan utveckla och förbättra den. Vi vill
också gärna samla in din persondata för att kunna rikta och anpassa
marknadsföring till dig. Tjänster för statistik och marknadsföring delas
med tredje part. 

Följande cookies används genom tredje part:

AdForm  Annonsering med anpassade rekommendationer
utifrån besökarens referenser, på vår webbplats och andra webbplatser.

Google Analytics Analys av besök på webbsidan.

Google Tag Manager Annonsering och anpassade
rekommendationer.

Facebook Annonsering och anpassade rekommendationer.

 

Villkor för
köp av APV Utbildarnas tjänster på kravkompetens.com

 

Inloggnings rutin

Inloggningsuppgifter skickas direkt efter slutfört köp. Vid
beställning för fler än en deltagare kan då uppgifter ta upp till 4 timmar för
utskick av inloggningsuppgifter. Inloggnings uppgifter för deltagare är privata
och får inte användas av andra personer än själva deltagaren. 

Beställningsinformation

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller när du som kund
(”Kund”) gör en beställning via hemsidan kravkompetens.com. I samband med att
Kunden genomför ett köp via Webbsidan godkänner Kunden därmed villkoren.

Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och lagstadgade
avgifter. Moms tillkommer för närvarande med 25 % på samtliga priser.

Moms

Alla priser på vår hemsida är angivna exklusive moms om
inget annat skrivs.

Leveransvillkor

Generella
leveransvillkor

När du köper en utbildning hos kravkompetens.com får du
direkt tillgång till kursen på ditt konto (ett konto skapas automatiskt om
inget befintligt konto finns registrerat med den angivna e-postadressen). 

Ångerrätt
eller avbokning av utbildning

BOKNING AV KURS ÄR BINDANDE. Då tillgång till kursen ges
omedelbart efter genomfört köp så går det inte att avboka kursen eller få
pengarna åter.

Betalningssätt

Betalning
med konto- eller kreditkort

Betalning med kort sker enligt gällande regler för
online-betalning i Sverige och EU. Vi använder stripe kortbetalningslösning. Vi
accepterar följande kort: Visa och MasterCard. Pengarna reserveras på ditt
konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets
Layer) och är därmed krypterade. Inga kortnummer sparas. 

Betalning
med faktura

Fakturering skickas med 30 dagars betalningsvillkor

Bankgiro :5456-5486 

Vi använder fortnox finans fakturaservice

Om beställare ange fel adress och önskar kreditering debiteras en administrationsavgift på 200 SEK

Administrationsavgift för fakturering 49 SEK

Upphovsrätt

Kursinnehåll får ej laddas ner,  kopieras eller säljas vidare utan
tillstånd av APV Utbildarna i Sverige AB. Rättsliga åtgärder vidtas om detta sker. 

Registrering i ID06

Det krävs att du ger centralt samtycke för registrering i
ID06 Kompetensdatabas. Detta gör du enligt nedan beskrivning.

 1. https://www.id06kompetensdatabas.se/
 2. Visa
  mina utbildningar
 3. Logga
  in med BankID
 4. Öppna
  samtyckesdokumentet
 5. Ge
  samtycke
 6. Samtycke
  kan återtas om så önska när som,
  observera att finns inget samtycke kan inte
  registrering i ID06 Kompetensdatabas ske

4. Hur länge lagrar vi kundernas uppgifter?

Vi bevarar dina uppgifter tills du väljer att avsluta prenumerationen.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt dataskyddslagen (GDPR) har ni som kund rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag från oss. Ni kan därefter be oss rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Skicka en skriftlig begäran till: Kontakt@apvutbildarna.se

6. Ändringar av integritetspolicy

APV Utbildarna förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.

7. Inloggnings rutin

Inloggningsuppgifter skickas direkt efter slutfört köp. Vid beställning för fler än en deltagare kan då uppgifter ta upp till 4 timmar för utskick av inloggningsuppgifter. Inloggnings uppgifter för deltagare är privata och får inte användas av andra personer än själva deltagaren. 

 

1. Beställningsinformation

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via hemsidan apvutbildarna.se. I samband med att Kunden genomför ett köp via Webbsidan godkänner Kunden därmed villkoren.

2. Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och lagstadgade avgifter. Moms tillkommer för närvarande med 25 % på samtliga priser.

2.1. Moms

Alla priser på vår hemsida är angivna exklusive moms om inget annat skrivs.

3. Leveransvillkor

3.1. Generella leveransvillkor

När du köper en utbildning hos Apvutbildarna.se får du direkt tillgång till kursen på ditt konto (ett konto skapas automatiskt om inget befintligt konto finns registrerat med den angivna e-postadressen). 

3.2. Ångerrätt eller avbokning av utbildning

Då tillgång till kursen ges omedelbart efter genomfört köp så går det inte att avboka kursen eller få pengarna åter.

4. Betalningssätt

4.1. Betalning med konto- eller kreditkort

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder stripe kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa och MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är därmed krypterade. Inga kortnummer sparas. 

4.2. Betalning med faktura

Faktura skickas med 30 dagars betalningsvillkor. Betalas inte fakturan i tid skickas påminnelse med avgifter och vid fortsatt utesluten betalning vidare till inkasso. Vid händelse att faktura inte betalas av kund tas konto på deltagare samt eventuell ID06 registrering bort. 

 

 

Varukorg