-30%

Arbete på väg steg 1.1-3.0. Fullständigt kurspaket

kr6,995.00

 • Online utbildning | e-learning
 • Förberedande kurs inför certifieringsprov på Trafikverket
 • Rekommenderad avsatt tid för kurs : En till två dagar.
 • Inkluderar steg APV 1.1 ,1.2 1.3 2.2 & 3.0
 • Självstudiekurs du kan gå i egen takt
 • Kurs tillgänglig i 365 dagar efter köp.

Välj antal deltagare nedan.

Kategori:

Certifieringskrav ställs på dig som entreprenör eller konsult som bland annat ska styra och leda personalgrupp i steg 2 och utföra arbetsberedningar, byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.

 

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0)

Denna kursen är en förberedande utbildning inför certifieringsprovet för dig som skall:

 • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
 • Svarar för aktuell trafikinformation.

Målgrupp

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för steg 3.0

Certifierad person i steg 3.0 ska kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver fördjupade grundkunskaper enligt steg 1 samt steg 3 så skall även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

Kursen utgår ifrån Trafikverkets senaste krav och råd TDOK 2018:0371 TDOK 2018:0372

 

Kursinnehåll

Kursen går igenom bland annat:

 • Lagar och regler
 • Trafikdefinitioner & Vägsäkerhetslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Definitioner på de olika zon indelningarna på en arbetsplats.
 • Vanliga brister inom APV
 • Rapportering av vägarbeten
 • information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys. Trafikverkets, trafik ingenjörens och projektledarens, roll i objektet.
 • Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet
 • Vägarbetsplatsens utformning
 • Arbetsmiljöplanering
 • Trafikförordningen
 • Väglagen
 • Vägförordningen
 • Utmärkning av arbetsfordon
 • Upphandling av trafik och skyddsanordningar
 • Varningsmärken

 

Förkunskaper

Förkunskaper för kursen APV 3.0 är steg 1.1 1.2 1.3 & 2.2

Denna webbutbildning är för dig som vill ha möjlighet att när som helst på dygnet och i din egna takt lära dig APV.  Du får tillgång till kursen redan direkt efter köp och kan studera från både mobil, surfplatta eller dator.
Välj först antal deltagare och ta er vidare till kassasidan. Där fyller ni i ert företags uppgifter samt deltagaren/deltagarnas. Efter att beställningen är gjord skickas länk med inloggningsuppgifter till deltagarna. Behöver ni hjälp med att beställa kursen, tveka inte att chatta eller ringa oss. 
Varukorg