-17%

Säker Schakt – Schaktansvarig

kr2,495.00

 • Säker schakt online kurs
 • Tidsåtgång: Ca 2-3 timmar
 • Tillgång till kursen i 365 dagar
 • Obegränsat antal provförsök
 • iD06 registrering ingår utan extra kostnad (värd 200kr)
 • Kursen kan genomföras på båda dator och mobil när som helst på dygnet
 • Alltid lägsta prisgaranti
 • Starta direkt efter beställning
Kategori:

Beskrivning

Säker Schakt onlineutbildning

Vad är Säker Schakt?

Säker schakt är en specialiserad kurs som fokuserar på säkerhet och teknik vid schaktning, en av de mest kritiska aspekterna inom bygg- och anläggningsbranschen. Schaktning innebär att gräva ut jord eller andra material för att skapa utrymme för byggnader, vägar, rörledningar och andra infrastrukturer. Denna process kan vara riskfylld på grund av potentiella jordskred, kollapser och andra faror som kan uppstå vid grävning i marken. Därför är det av yttersta vikt att ha gedigna kunskaper om säkerhet och teknik vid schaktning.

Varför är säker schaktning viktigt?

Säker schaktning är avgörande för att skydda arbetare och förhindra olyckor som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Genom att följa säkerhetsföreskrifter och använda rätt metoder kan risken för jordras och andra faror minimeras.

Vad bör man tänka på innan man börjar schakta?

Innan schaktarbete påbörjas bör man:

 1. Genomföra geotekniska undersökningar: För att förstå jordens egenskaper och identifiera eventuella risker.
 2. Skapa en säkerhetsplan: Som inkluderar riskbedömningar och åtgärder för att hantera identifierade faror.
 3. Utbilda personalen: Säkerställ att alla inblandade har rätt kunskap och utbildning.

Målgrupp

Kursen Säker Schakt riktar sig främst till yrkesverksamma inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta inkluderar:

– Schaktare och maskinförare: De som direkt arbetar med grävmaskiner och andra tunga maskiner vid schaktning.
– Arbetsledare och projektledare: Personer som ansvarar för planering och övervakning av schaktarbeten.
– Byggingenjörer och tekniska konsulter: De som designar och planerar schaktprojekt och måste förstå säkerhetsaspekterna.
– Säkerhetsansvariga: Yrkesverksamma som är ansvariga för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser.
– Nya arbetstagare: Personer som nyligen har kommit in i branschen och behöver grundläggande utbildning i säkert schaktarbete.

Kursens Innehåll

Kursen Säker Schakt är utformad för att ge en omfattande utbildning i alla aspekter av säkert schaktarbete. Här är en detaljerad översikt över kursens huvudsakliga innehåll:

1. Introduktion till Schaktning
– Grundläggande begrepp: Vad är schaktning, olika typer av schakt och deras tillämpningar.
– Regler och standarder: Genomgång av relevanta lagar och bestämmelser, inklusive Arbetsmiljöverkets föreskrifter och byggnadsstandarder.
– Säkerhetens betydelse:Varför säkerhet är kritiskt i schaktning och potentiella risker vid bristande säkerhet.

2. Riskbedömning och Planering
– Riskanalys:Metoder för att identifiera och utvärdera risker i schaktprojekt.

3. Teknik och Utrustning

4. Övningar

5. Hantering av Jordmassor

6. Miljöaspekter

7. Arbetsmiljö och Hälsa
– Hälsorisker: Identifiering och hantering av hälsorisker vid schaktarbete, såsom damm och buller.
– Ergonomi: Ergonomiska principer för att förebygga skador och främja en hälsosam arbetsmiljö.
– Psykosociala faktorer: Hur man hanterar stress och arbetsbelastning för att upprätthålla en säker och produktiv arbetsplats.

Certifiering

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna en kompetensbevis som intygar deras kunskaper och färdigheter inom säker schakt. Denna certifiering är ett värdefullt tillägg till deras professionella kvalifikationer och kan öka deras anställningsbarhet och karriärmöjligheter inom bygg- och anläggningsbranschen.

 

Varför välja APV Utbildarna i Sverige?

 • Upplev en nyskapande och engagerande utbildning där både kvalitet och kompetens prioriteras.
 • Efter du har bokat din kurs får du tillgång till den i ett helt år, vilket är överlägset generösare jämfört med många andra aktörer som endast tillhandahåller en månads tillgång.
 • Inga begränsningar på antalet provförsök; du har full frihet att försöka tills du når ditt mål.
 • Genomför kursen i din egen rytm, oavsett om du föredrar att göra det på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.
 • Kostnadsfri registrering på ID06, vilket sparar dig 200 kronor jämfört med många av våra konkurrenter.
 • Administratörsportal för beställare. Här kan du effektivt hantera deltagarcertifikat, följa kursstatus, registrera nya deltagare och mycket mer.
 • Vårt engagemang för kvalitet matchas av vår engagemang för prisvärdhet. Vi garanterar alltid det lägsta priset på alla våra kurser. Vi är otroligt stolta över att kunna leverera högkvalitativa kurser till det bästa möjliga priset. Om du hittar en billigare kurs någon annanstans men föredrar att studera hos oss, berätta bara vilket företag eller webbplats som erbjuder det lägre priset vid kassan, så matchar vi det.
 • Vår chatt-support är tillgänglig 24/7, alla dagar i veckan. Vi är här för att svara på alla dina frågor när som helst, eftersom vi vet att behovet av certifierad personal kan uppstå oväntat.

id06 arbete på väg 2024

Varukorg