Arbete på väg kurser online

Innehåller trafikverkets senaste krav för 2024. 

Vi försöker alltid göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dig att hitta den utbildning du behöver. Tveka därför inte att kontakta oss via telefon, chatt eller vårt kontaktformulär om du har frågor kring utbildningen. Tel: 0725 169045 Mail: kontakt@apvutbildarna.se

 • -23% Två skyltar vid ett vägarbete
 • -34% Farligt gods bild för kursen adr 1.3
  ADR 1.3 E-kurs

  ADR 1.3 Farligt Gods Webbkurs

  kr990.00 Beställ
 • arbete på väg steg 1.1 kurs
 • -15% arbete på väg online
 • -19% Arbete på väg 2.2
 • -20%
 • -27% Arbete på väg 1.1-2.2
  Webbutbildning

  Arbete på väg steg 1.1-1.3 + 2.2. Kurspaket

  kr5,295.00 Beställ
 • -40%
  Webbutbildning

  Arbete på Väg steg 2.1 TMA

  kr1,495.00 Beställ
 • -25% bas p utbildning
  BAS-P & BAS-U

  BAS-P & BAS-U Online utbildning 2 dagars

  kr2,995.00 Beställ
 • -20% apvutbildarnaskompetensbevis
  tilläggstjänst

  Beställ nytt fysiskt plastkort/Kompetensbevis

  kr119.00 Beställ
 • -25% vinterväghallnings arbete i sodertalje
 • -24% Farligt gods bild för kursen adr 1.3
 • arbete på väg steg 1.1 kurs
 • -30%
 • -75%
  Adminportal

  Administrationsbehörighet

  kr995.00 Beställ
 • -20%
  Flaggvakt

  APV Kompetens Vakt och Lots , Flaggvakt

  kr1,995.00 Beställ

Kompetensstegen för Arbete på väg

(Denna ingår i alla utbildningspaket då den är ett grundkrav för alla som skall vistas på väg)

Kursen är obligatorisk från 2019 för alla som skall vistas på väg. Detta är med andra ord all personal oavsett roll/funktion. Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens APV 1.1. 

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 •  Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 •  Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

OBS! OM DU UTFÖR VÄGARBETE PÅ ELLER BREDVID VÄG DÄR DET PASSERAR TRAFIK SKALL DU GÅ KURSEN
”GRUNDUTBILDNING VÄGARBETARE” (1.1 & 1.3)

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens innehava kompetens för APV 1.2

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Plogar, saltar och sandar
 • Transporterar jordmassor, grus och beläggningsmassa
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten
 • Utför intermittenta arebten på låg och normalklassade vägar
 • Trafikdirigering, motorredskap och traktorer som används vid exempelvis schakter eller beläggningsarbeten.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens inneha APV 1.3. Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

 • Beläggningspersonal
 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Utför arbeten i baskontrakt.
 • Medarbetare till person med steg 2 krav lots, exempelvis.
 • Utför projekterings ekker servicearbeten. Vakt som även utför lotsning.
 

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
 • Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.

Certifikatet gäller i 4 år.

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0)

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter:

 • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
 • Svarar för aktuell trafikinformation.

Certifierad person i steg 3 ska ha följande kompetens:

Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver fördjupade grundkunskaper enligt steg 1 samt steg 3 så skall även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

 • Kunna i planerings- och projekteringsfasen beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i byggfasen och kommande underhållsåtgärder mellan arbetsmiljöns krav och trafikanternas behov.  
 • Kunna utföra löpande riskanalyser.
 • Kunna utföra skriftlig arbetsberedning, eller kunna redovisa varför skriftlig arbetsberedning inte behöver utföras, enligt krav i förfrågningsunderlag.
 • Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
 • Kunna förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Kunskaper om de åtgärder som planering och information kan bidra till att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter.
 • Kunna hantera Trafikverkets webbsystem för trafikinformation.
 • Kunna kommunicera på svenska.

Certifikatet gäller i 4 år

Lägsta pris garanti på alla våra kurser

APV utbildarna har alltid bra priser men hittar du en utbildning hos en annan utbildare får du självklart ett bättre pris och ytterligare rabatt om du väljer oss. Har du hittat billigare pris så ange företag/hemsida på kassa sidan så möter vi priset med ett billigare.

Samla all kompetens på samma plats

Hos APV Utbildarna kan du registrera dina kurser gratis i iD06 kompetensdatabas. Med APV utbildarna kan du som beställare eller arbetsgivare alltid se över deltagarnas framsteg och certifikat. Chatta eller ring så berättar vi mer.

Alltid senaste kraven i våra utbildningar

APV Utbildarna följer alltid senaste kraven och de råd och lagar som gäller i branschen för varje utbildning. Kurserna uppdateras löpande för att hålla högsta kvalitet på marknaden och för att säkerställa säkerheten

Varukorg