APV Utbildarna erbjuder kvalitets utbildningar för att säkerställa dina anställdas kompetens. Dessa är framtagna av diplomerade APV lärare och ackrediterade hos Sveriges Branschförening för säkrare vägar (SBSV) samt ID06. 

apvfördelar
Logga för apv utbildarna i sverige ab
APv utbildarna och sbsv

Välj rätt utbildningsaktör för ditt företag

APV Utbildarna i Sverige AB  Är godkända  utbildningsanordnare av AFA försäkring. Id06 och SBSV.  I takt med de kontroller som görs av trafikverket krävs intyg samt rätt kompetens. Säkerställ dina anställdas kompetens med APV Utbildarna. Som arbetsgivare kan du alltid få ett test inlogg för att se över kursupplägget. 

Vanliga frågor FAQ

Nedan listar vi de vanligaste frågor vi får om våra utbildningar

Arbete på väg innebär alla typer av arbete som utförs på eller nära en väg och som kan påverka normal trafikflöde. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, vägbyggnad, underhåll, reparationer, installation av infrastruktur som rörledningar eller kablar, och till och med tillfälliga aktiviteter som filmning eller evenemang.

Arbete på väg kan innebära att man måste stänga av en del av vägen, omleda trafiken, eller skapa tillfälliga vägar. Det kan också innebära att man arbetar i närheten av passerande trafik, vilket kan innebära betydande säkerhetsrisker.

 1. Flexibilitet: En av de största fördelarna med att ta en arbete på väg-kurs online är flexibiliteten. Du kan studera när och var du vill, vilket gör det lättare att passa in utbildningen i din befintliga schema. Du behöver inte resa till en fysisk plats, vilket sparar både tid och pengar.

 2. Tillgänglighet: Vår webkurser i APV är för alla med en internetanslutning, vilket innebär att du kan ta kursen oavsett var du befinner dig. Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar.

 3. Självstyrd inlärning: Onlinekurser tillåter dig att lära i din egen takt. Du kan gå igenom materialet så långsamt eller snabbt som du vill, vilket gör det lättare att förstå och behålla informationen.

Under webbutbildningar finner du samtliga online kurser. Du väljer kurs – antal deltagare. Du klickar sedan dig vidare till kassasidan där ni fyller i era företagsuppgifter samt deltagaruppgifter. Inlogg skickas därefter till varje enskild deltagares mailadress.

Du hittar kursen under fliken ”courses” efter att du loggat in under mina sidor. 

Du loggas in automatisk efter beställning. Inloggningsuppgifter skickas även direkt till e-mail adressen som angavs vid köpet. Köper du för kursen för fler än dig såsom anställda eller medarbetare? isåfall kan det ta upp till 24 timmar för alla deltagare att få tillgång till kursmaterialet. 

Webbkurserna består av video, text och delfrågor som kommer löpande under kursens gång. Du kan gå utbildningen i din egen takt när som helst på dygnet. Uppstår frågor kan du ställa dessa i vår chatt. Efter du slutfört kursen kan du direkt ladda ner ditt kompetensbevis. 

Arbete på väg – Steg 1.1: All personal ska inneha följande allmänna grundkompetens:

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Kursen går igenom de lagar och regler som gäller vid ett vägarbete

Arbete på väg – Steg 1.2: kompetenskrav för vissa förare av fordon. 

Arbete på väg Steg 1.3: Grundkompetens för att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer:

Arbete på väg – Steg 2.2: Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering. Kursen utgår från trafikverkets kompetensplan för steg 2.2 tidigare kallad nivå 3a 3b.

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.
 • Alla utbildningar gäller i 4 år

Arbete på väg steg 3.0 Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0)

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter:

 • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
 • Svarar för aktuell trafikinformation

Vår kurs ’Arbete På Väg’ är utformad utifrån Trafikverkets kompetenskrav och är avsedd för alla som är involverade i vägarbete eller liknande aktiviteter. Oavsett om ditt arbete innefattar byggande, underhåll eller drift, ger denna kurs dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att arbeta säkert och effektivt.

Under registrera i id06 på huvudmenyn fyller ni i era uppgifter för registrering i Id06. Detta gör ni efter genomförd utbildning. 

Obegränsat antal provförsök

Intyget får du direkt efter du slutfört kursen digitalt. Det finns tillgängligt att ladda ner för att ha i mobil alternativt för utskrift. Det sparas även i vårt system uthämtning vid behov. Önskar du beställa ett fysiskt plastkort för dina kompetenser du slutfört hos oss kan du göra det här https://www.apvutbildarna.se/bestall-plastkort/

Mer info om hur du bokar certifieringsprov finns på trafikverkets hemsida här

 • Certifieringsprov inom Arbete på Väg och Vinterväghållning bokar du personligen via Förarprovs webbplats.
  Inloggning görs med hjälp av mobilt BankID och det krävs att du har ett giltigt ID06 kort som registrerats hos Trafikverket (se punkt 2) vid bokningstillfället.
 • För att få resultatet/faktura skickat till dig krävs det att du registrerat en e-postadress. Detta gör du under ”Mina Uppgifter”.

Boka här: Förarprov bokning  

 • Du kan välja vilket kontor och vilken ledig tid som helst från Förarprovs ordinarie tider.
 • En provavgift kommer att tas ut; pris dagtid 580 kronor exklusive moms, pris kvällar och helger 656 kronor exklusive moms
 • Betalning sker med kort (som benämns ”Betala nu”) eller via fakturering (som benämns ”Betala senare”).
 • Kvitto kan fås från Förarprovs kundtjänst eller på plats utanför provlokalen efter att du har skrivit provet.

Lathund och instruktion om certifieringsprov här

Ja det kan man. Det framgår enligt trafikverket i respektive kontrakt och i allmänna bestämmelser och kan variera. För kontrakt skapade efter 15 oktober 2020 är vitena inskrivna i kontraktshandlingarna och där gäller följande:

 • För ej uppfyllt kompetenskrav enligt STEG 1 utgår vite om 1000 kronor per person.
 • För ej uppfyllt kompetenskrav enligt STEG 2.1, 2.2 samt 2,3 utgår vite om 10.000 kronor per person.
 • För ej uppfyllt kompetenskrav enligt STEG 3.0 utgår vite om 20.000 kronor per person.

Du har missat att du måste registrera ditt aktiva ID06-kort i Trafikverkets registreringsklient och godkänna att trafikverket hantera dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Det gör du på den här sidan: Registreringsklienten

En skyddszon, ibland kallad buffertzon, är ett utrymme som skapas vid arbete på väg för att ge extra säkerhet till arbetare och trafikanter. Denna zon är avsedd att fungera som en barriär mellan det pågående vägarbetet och den passerande trafiken. Skyddszonen är ofta markerad med däckbuffert, barriärer eller andra typer av trafikanordningar.

Skyddszonen är viktig av flera anledningar. För det första ger den arbetare ett säkert utrymme att arbeta i, fri från direkt exponering för passerande trafik. För det andra ger den en buffert för trafikanter, vilket ger dem mer tid att reagera om de närmar sig arbetsområdet för snabbt. Slutligen, om ett fordon skulle komma ur kurs och in i arbetsområdet, ger skyddszonen en viss grad av skydd genom att bromsa upp fordonet innan det når arbetarna eller deras utrustning

Arbete på väg i Sverige regleras av flera lagar, föreskrifter och riktlinjer för att säkerställa säkerheten för både arbetstagare och trafikanter. Här är några av de viktigaste reglerna och föreskrifterna:

 1. Arbetsmiljölagen: Denna lag ställer generella krav på arbetsgivare att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Detta inkluderar att genomföra riskbedömningar, tillhandahålla lämplig utbildning och skyddsutrustning, och att ha rutiner för att hantera olyckor och nödsituationer.

 2. Trafikförordningen: Denna förordning innehåller regler om hur vägarbeten ska utföras för att minimera störningar och risker för trafikanter. Detta inkluderar krav på vägmärken och signaler, hastighetsbegränsningar, och hur arbetsfordon får användas.

 3. Vägarbetsvägledningen: Denna vägledning från Trafikverket ger detaljerade råd och riktlinjer om hur arbete på väg ska utföras. Den täcker allt från planering och genomförande av vägarbeten till specifika krav på utrustning och skyddszoner.

 4. APV-regelverket: APV står för ”Arbete På Väg” och är en särskild uppsättning regler och riktlinjer som utvecklats av Trafikverket. APV-regelverket innehåller detaljerade krav på utbildning, kompetens, planering och genomförande av vägarbeten.

Det är viktigt att notera att dessa regler och föreskrifter kan variera beroende på typen av vägarbete, platsen för arbetet, och andra specifika omständigheter. Därför är det viktigt för alla som arbetar på väg att ha rätt utbildning och att hålla sig uppdaterade om gällande lagar och föreskrifter.

 1. Varna: Detta innebär att varna trafikanter i god tid innan de når arbetsområdet. 

 2. Värna: Detta innebär att skydda både arbetstagare och trafikanter genom att skapa säkra arbetsförhållanden. Detta kan innebära att använda barriärer, koner, eller andra skyddsåtgärder för att skapa en säker zon runt arbetsområdet.

 3. Vägled: Detta innebär att ge tydliga instruktioner till trafikanter om hur de ska navigera genom eller runt arbetsområdet. 

Striktare uppföljning av APV kompetenskrav av trafikverket

Arbetsplatskontroller utförs löpande ute på arbetsplatserna enligt en  checklista för arbetsplatskontroller för väg. I vissa kontroller kan det tydas finnas kompetensbrist enligt rapporter från trafikverket. I våren har vi sett en ökad satsning av kontroller av vägarbeten. Detta styrker viktigheten i uppdaterad kompetens inom APV. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra webbkurser. 

Väg kontroller

Kontroller av utmärkning och trafikanordningar utförs av Trafikverkets kontrollanter vilka följer upp att utförarna följer gällande regelverk och kontrakt i och omkring arbetsplatserna. I samband med genomförd kontroll sker en återkoppling till ansvarig på arbetsplatsen.

arbete på väg steg 1.1 kurs

Arbete på väg kan vara en farlig och utmanande uppgift. Trafikverket har utarbetat rådsdokument för att hjälpa arbetare att utföra sitt arbete på ett säkert sätt och minimera risken för olyckor. Att följa dessa rådsdokument är inte bara viktigt för att skydda arbetarna, utan också för att säkerställa en säker och effektiv trafikflöde för alla som reser på vägarna.

Arbete på väg kurs

För att säkerställa att du har rätt kunskaper och kompetenser för att utföra arbete på väg enligt Trafikverkets krav och rådsdokument erbjuder vi APV kurser. Kursen ger en grundlig översikt av Trafikverkets rådsdokument och de regler och riktlinjer som måste följas när man arbetar på väg.

Arbete på väg kurs online

Det finns också möjlighet att ta en onlinekurs i arbete på väg. Denna kurs ger dig möjlighet att studera när det passar dig och i din egen takt. Du kan lära dig de grundläggande reglerna och riktlinjerna som du behöver följa när du arbetar på väg och få en förståelse för hur du kan upprätthålla en hög nivå av säkerhet när du utför ditt arbete.

Kraven för arbete på väg kurser grundar sig i ett flertal stödjande styrdokument samt lagar och föreskrifter. Nedan kan ni se ett antal listade. 

Arbete på väg är en viktig del av att underhålla och bygga vägar och broar för att säkerställa en säker och effektiv transport för alla. Det finns många olika typer av arbeten som utförs på vägar, inklusive asfaltering, beläggning, reparation av broar och underhåll av vägmarkeringar.

För att säkerställa att arbete på väg utförs på ett säkert och effektivt sätt krävs det utbildad och erfaren personal. Utbildning i arbete på väg är viktig för att säkerställa att personalen har den kunskap och färdigheter som krävs för att utföra arbetet på ett professionellt sätt.

Företag som utför arbete på väg måste också följa alla gällande lagar och förordningar, inklusive säkerhetsföreskrifter och miljökrav. Detta innebär att företag måste ha en god säkerhetskultur och en stark miljöprofil för att säkerställa att arbetet utförs på ett ansvarsfullt sätt.

För säkrare vägarbeten publicera trafikverket löpande aktuella och läsvärda dokument.

Varukorg