Vanliga frågor

Tveka inte att maila oss om du inte finner svar på din fråga nedan.

Webbplatsen fungerar som en web shop. Under webbutbildningar finner du kurskatalogen på samtliga online kurser. Du kan välja antal deltagare. Du klickar sedan dig vidare till kassasidan från varukorgen där ni kan fylla i era företagsuppgifter samt deltagaruppgifter. Inlogg skickas därefter till varje enskild deltagares mailadress. 

Du hittar kursen under fliken ”courses” efter att du loggat in. 

Du loggas in automatisk efter beställning. Inloggningsuppgifter skickas även direkt till e-mail adressen som angavs vid köpet. Köper du för kursen för fler än dig såsom anställda eller medarbetare? isåfall kan det ta upp till 24 timmar för alla deltagare att få tillgång till kursmaterialet. 

Kursen Arbete På Väg – Baseras från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med vägarbete eller liknande, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift.

Arbete på väg – Steg 1.1: All personal ska inneha följande allmänna grundkompetens:

  • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
  • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
  • Kursen går igenom de lagar och regler som gäller vid ett vägarbete

Arbete på väg – Steg 1.2: kompetenskrav för vissa förare av fordon. 

Arbete på väg Steg 1.3: Grundkompetens för att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer:

Arbete på väg – Steg 2.2: Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering. Kursen utgår från trafikverkets kompetensplan för steg 2.2 tidigare kallad nivå 3a 3b.

  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
  • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
  • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.
  • Alla utbildningar gäller i 4 år

De nya kompetenskraven från trafikverket medför att de gamla kurserna ”Arbete på väg nivå 1” & ”Arbete på väg nivå 2” ersätts med olika steg.

Dessa steg är 1.1 till 1.3 samt 2.1 & 2.2

Nivå 1 motsvarar steg 1.1

Nivå 2 motsvarar 1.2 &1.3

 

Vilken arbetsuppgift arbetar du med?

Den kurs du väljer baseras på vilken roll du skall utföra samt vilka som är dina arbetsuppgifter. Om du utför något arbete vid passerande trafik väljer du Grundutbildning vägarbetare. Ska du exempelvis  framföra någon form av fordon väljer du kursen fordonsförare.  Om du arbetar med någon form av  väghållningsfordon och utför andra typer av arbeten i vägområdet/vägslänt skall du välja   någon av våra kompletta utbildningar (1.1-2.1)  

Läs mer om vilken kurs som passar dig under våra utbildningar

Obegränsat antal försök

Intyget får du direkt efter du slutfört kursen digitalt. Det finns tillgängligt att ladda ner för att ha i mobil alternativt för utskrift. Det sparas även i vårt system uthämtning vid behov.

Vi registrerar er kompetens i ID06 på önskemål.

Önskar ni registrera ADR 1.3 så kontakta oss via [email protected]

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.

Kontakta oss